Włosień kręty (spiralny) jest to rodzaj pasożytniczego obleńca, rozdzielnopłciowego, należącego do pasożytów wielodomowych, czyli, że może