Świerzb to inwazyjna choroba skóry, którą wywołuje świerzbowiec. Może występować, jako epidemia, przede wszystkim w środowiskach