•    Lekarstwa – które obniżają naturalny system immunologiczny organizmu i przyczyniają się do powstawania infekcji grzybiczych.